نگهداری خرما

خرداد 8, 1402

5 عامل موثر در نگهداری خرما

تأثیر بسته بندی در نگهداری خرما  خرما از محصولات مهم کشاورزی ایران محسوب میشه که با توجه به حجم تولید آن صادرات نسبتاً پایینی دارد. یکی […]