صادرات و واردات خرما

اردیبهشت 31, 1402

کشورهای صادر کننده خرما

تجارت و صادرات خرما وضعیت کشورهای صادر کننده خرما حاکی از آن است که در این کشورهای تولید‌کننده، کشور عراق رتبه اول را به خود اختصاص […]